Hjernefrisk Behandlingsprogram

Symptomer

Blodprop og blødning i hjernen
Apopleksi – blodprop og blødning i hjernen – er den tredje hyppigste dødsårsag i vesten og årsag til flest handicap blandt voksne.
Dette program er for dig som har oplevet en af disse 2 tilstande. Måske er du i et genoptrænings forløb.
Programmet her har hjulpet andre end dig. Programmet kan være et godt supplement til andre forløb.
Programmet kan også anvendes, med god effekt, når andre forløb er ophørt.
Flere faktorer, kan udvikle blodprop eller blødning i hjernen.
• Forhøjet blodtryk
• Rygning
• Diabetes
• Søvnapnø
Hypnose kan afhjælpe eller lindre disse tilstande

Typiske følgevirkninger efter en blodprop eller blødning i hjernen er:
• Træthed
• Fysisk og psykisk træthed
• Depression
• Depression
• Øget sårbarhed
• Lammelser
• Spasticitet
• Føleforstyrrelser
• Styringsbesvær

Afasi
Ved afasi er det selve sproget, der er gået i stykker. Derfor kan man have svært ved:
• at finde ord
• at danne sætninger
• at læse
• at stave
• at forstå andres tale
• ordene har “gemt sig”
• læse ordene, men hjernen opfatter ikke meningen.
• at forstå, men have svært ved at udtrykke sig

Dysfagi – symptomer:
• man er ikke i stand til at synke
• man får kun sunket noget af maden, og resten bliver liggende i mund eller svælg
• noget af maden eller væsken kommer i luftrøret i stedet for i spiserøret
• mundvandet løber, man kommer til at hoste under måltidet
• man skal koncentrere sig så meget om at spise, at man ikke kan deltage i en samtale samtidig
• man mister lysten til at spise.

Dysartri – symptomer:
• har svært ved at forme og udtale ord.
• munden føles bedøvet – som hos tandlægen
• svært at kontrollere tungen og læberne, man bider sig i kinden uden rigtig at kunne mærke det, og ens tale kan være utydelig og måske uforståelig.
• Intellekt og sprog er intakt
• udtalebesvær
• svært at samtale
• svært ved at finde ord for tanker og udtale dem,
• svært ved at føre let og ubesværet almindelig hverdagssamtale.
• kræver mange kræfter at sige selv korte vendinger, og at deltage i fx en diskussion er nærmest umuligt.
• Har ikke ordet i sin magt
• begrænser sig til at bruge enkle ord og
• undlader det mere intellektuelle og vittige sprog.

Synsproblemer
• Dårligere balance
• Evnen til at vurdere afstande påvirkes
• Man bliver langsommere til at skifte blik mellem forskellige afstande
• Dårlige arbejdsstillinger, der giver smerter i muskler og nakke, fordi man må sidde anderledes end før for at kunne se
• Det bliver vanskeligere at læse, fordi linjeskift og orientering i teksten bliver sværere
• Epilepsi

Grådanfald

Savn, sorg og tvivl

Inkontinens
• pludselig, stærk vandladningstrang
• natlig vandladning
• pludselig ufrivillig vandladning
• hyppig vandladning om dagen
• manglende blæretømning
• urinvejsinfektion

Vores program er for dig

Er du parat og vil du gerne træne din hjerne. D.v.s. opbygge, reetablere og genoptræne funktioner og evner, i det omfang det er muligt.
Som du måske kender fra muskeltræning og vægttræning, løbetræning mental træning; ja så er kodeordet VEDHOLDENHED.
Kliniske forsøg har vist, at hjernen er en foranderlig og plastisk størrelse. Den kan mere end vi hidtil har troet. Vil du have mere viden så kig i arkiverne her på platformen. Der er artikler og informationer.
Men NU gælder det træning. På med træningsdragten, som for dig er ”træningshuen”.
Dine symptomer og følgevirkninger vil forbedres og du vil opnå gode fremskridt. Mentalt vil du få den gamle gnist tilbage i takt med at dine færdigheder øges.
Træningsprogrammet kan anvendes i samarbejde med en pårørende eller en behandler.

Læs om 4 Steps and Hypnosis

Du gennemgår dit forløb sammen med Zanne Bech.
Du deltager evt. i en Skype eller Facetime session
Du lærer advarselstegnene at kende, så du bedre kan forebygge ”tilbagefald”.
Du lærer at ”passe bedre på dig selv”.
Du modtager opgaver og får feedback på dine svar.

Normalt koster Programmet 4995,-kr men indtil 1.1.2018 er programmet til FRI AFBENYTTELSE MED ET LOGIN.