Mp3 filer

Emner som kan forandres eller forbedres

Vore lydfiler har givet 1000vis af mennesker flot forandring og frihed fra skavanker. Mentalt “skidt” og fysiske besværligheder er forsvundet. Virksomheder og forsikringsselskaber, bl.a. Mølholm Forsikring, tilbyder vore services til deres medarbejdere og optimerer derved trivsel.

Filerne og øvrige materialer og metoder er med copyright udviklet af Zanne Bech.
Hun har med sin M.S. i Health Psychology et indgående kendskab til, hvordan sindet kan påvirkes og derved skabe fysiske forandringer. Desuden er hun ekspert i at lære personer, hvordan mental forandring kan ske lettere end ved langvarige terapeutiske forløb. Hun har praktiseret professionel behandling siden 1989 og hun er som den eneste Hypnoseterapeut anvendt af forsikringsselskaber, Mølholm Forsikring o.a.

Her kan du vælge det issue, som, som du gerne vil have ændret eller forbedret. HYPNOSE virker, når din viljestyrke strejker! Ønsker du et særligt emne, kan du give besked: ceo@businessbetterlife.com – så vil vi snarest lægge en mp3 fil med emnet på. Sådan er vi nemlig.

Når du anvender filerne, er det VIGTIGT, at du sætter dig godt til rette alene og gennemfører hele øvelsen. Derved opnår du det bedste resultat. Lytter du kun til filen uden at følge ovennævnte, vil du formentlig blive klogere, men du vil opnå en mindre forandring. Ønskes en forandring anbefales det, at man anvender mp3 filen mindst 20 dage i træk. Underbevidstheden skaber således den ønskede forandring.

Dit LOGIN er personligt og må anvendes af dine familiemedlemmer, som bor på din adresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI PASSER PÅ VORES SUCCES!
© 2013-2017 Business Betterlife. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er underlagt ophavsretslig og/eller databaseretslig beskyttelse og/eller andre immaterielle rettigheder tilhørende ZANNE BECH/Business Betterlife.
Uautoriseret brug, kopiering eller distribution af materiale fra denne hjemmeside betragtes som et brud på ophavsretten og vil medføre erstatningskrav og retsforfølgelse.